Vad ska jag göra om rapporten visar symbolen Utred? (Selvitä)