Varför skickas ett meddelande om statuset “under utredning” till beställarna?